DMCA

HomeOfficeDecoration.net Nettstedet Avtale HomeOfficeDecoration.net Nettstedet (“Nettstedet”) er en nettbasert tjeneste for informasjon gitt av HomeOfficeDecoration (“HomeOfficeDecoration”), er underlagt overholdelse med disse vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE FØR DU GÅR INN PÅ ELLER BRUKER OMRÅDET. VED Å BESØKE ELLER BRUKE NETTSTEDET, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET. HomeOfficeDecoration KAN ENDRE DENNE AVTALEN NÅR som HELST, OG SLIKE ENDRINGER SKAL tre i kraft UMIDDELBART ETTER OPPSLAGET AV DEN ENDREDE AVTALEN PÅ NETTSTEDET. DU SAMTYKKER I Å SE GJENNOM AVTALEN MED JEVNE MELLOMROM FOR Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ SLIKE ENDRINGER OG DIN FORTSATTE TILGANG ELLER BRUK AV NETTSTEDET SKAL ANSES Å VÆRE DIN AVGJØRENDE AKSEPT AV DE ENDREDE AVTALEN. 1. Opphavsrett, Lisenser og Ideen Bidrag. Hele innholdet på Nettstedet er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett og varemerke lover. Eieren av opphavsrettigheter og varemerker er HomeOfficeDecoration, dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparts lisensgivere. DU KAN IKKE ENDRE, KOPIERE, REPRODUSERE, PUBLISERE PÅ NYTT, LASTE OPP, POSTE, OVERFØRE ELLER DISTRIBUERE PÅ NOEN SOM HELST MÅTE, MATERIALET PÅ NETTSTEDET, INKLUDERT TEKST, GRAFIKK, KODE OG/ELLER PROGRAMVARE. Du kan skrive ut og laste ned deler av materialet fra de ulike områdene av Nettstedet kun for eget, ikke-kommersielt bruk, forutsatt at du samtykker til ikke å endre eller slette opphavsrett eller merknader fra materialet. Du samtykker til å gi til HomeOfficeDecoration en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende lisens, med rett til å viderelisensiere, til å reprodusere, distribuere, overføre, lage avledede arbeider av, offentlig vise og fremføre materiale og annen informasjon (inkludert, uten begrensning, ideer som finnes der for nye eller forbedrede produkter og tjenester) som du sender til alle offentlige områder på Nettstedet (for eksempel meldingstavler, forum og nyhetsgrupper) eller på e-post til HomeOfficeDecoration med alle midler, og i alle medier nå kjent eller heretter utviklet. Du kan også gi HomeOfficeDecoration retten til å bruke ditt navn i forbindelse med innsendt materiale og annen informasjon, samt i forbindelse med alle reklame -, markedsførings-og salgsfremmende materiale relatert til dette. Du samtykker i at du skal ikke ha regress mot HomeOfficeDecoration for påstått eller faktisk overtredelse eller underslag av enhver form for rett i din kommunikasjon for å HomeOfficeDecoration. TrafficServer 1.01 VAREMERKER. Publikasjoner, produkter, innhold eller tjenester som det refereres til i dette dokumentet eller på web-Området er eksklusive varemerker eller servicemerker for HomeOfficeDecoration. Andre produkt-og firmanavn som nevnes på Nettstedet, kan være varemerker for sine respektive eiere. 2. Bruk av Nettstedet. Du forstår at, med unntak for informasjon, produkter eller tjenester som er klart identifisert som levert av HomeOfficeDecoration, HomeOfficeDecoration ikke fungerer, kontrollerer eller godkjenner noen informasjon, produkter eller tjenester på Internett, på noen som helst måte. Bortsett fra HomeOfficeDecoration – identifiserte informasjon, produkter eller tjenester, all informasjon, produkter og tjenester som tilbys via Nettstedet eller på Internett generelt er tilbudt av tredjeparter som ikke er tilknyttet HomeOfficeDecoration en. Du forstår også at HomeOfficeDecoration kan ikke og garanterer ikke at filene som er tilgjengelige for nedlasting via Nettstedet vil være fri for infeksjon eller virus, ormer, Trojanske hester eller annen kode som manifest forurensende eller destruktive egenskaper. Du er ansvarlig for å implementere de nødvendige prosedyrer og sjekkpunkter for å tilfredsstille alle dine spesielle krav til nøyaktighet av data input og output, og for å opprettholde et middel til eksterne Nettstedet for rekonstruksjon av tapte data. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG INTERNETT. HomeOfficeDecoration GIR OMRÅDET OG RELATERT INFORMASJON “SOM den ER” OG GJØR IKKE NOEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, garanti ELLER ANBEFALINGER av noe SLAG (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR atkomst ELLER ikke-KRENKELSE ELLER IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL), MED HENSYN TIL TJENESTEN, MERCHANDISE INFORMASJON ELLER TJENESTE som TILBYS GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT, OG HomeOfficeDecoration SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KOSTNADER ELLER SKADER som OPPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA en SLIK TRANSAKSJON. DET ER UTELUKKENDE DITT ANSVAR Å VURDERE NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG NYTTEN AV ALLE MENINGER, RÅD, TJENESTER, VARER OG ANDRE INFORMASJONEN GITT GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT. HomeOfficeDecoration GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER feilfri ELLER AT FEIL I TJENESTEN VIL BLI UTBEDRET. DU FORSTÅR VIDERE AT DEN RENE ARTEN AV INTERNETT INNEHOLDER UREDIGERT MATERIALE NOEN SOM ER SEKSUELT EKSPLISITTE ELLER KAN VÆRE STØTENDE FOR DEG. DIN TILGANG TIL SLIKT MATERIALE ER PÅ EGEN RISIKO. HomeOfficeDecoration HAR INGEN KONTROLL OVER OG AKSEPTERER IKKE ANSVAR FOR SLIKE MATERIALER. BEGRENSNING AV ANSVAR gjelder IKKE I noe TILFELLE VIL HomeOfficeDecoration VÆRE ANSVARLIG FOR (i) FØLGESKADER, TILFELDIG skade ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, forretningsavbrudd, TAP AV PROGRAMMER ELLER INFORMASJON, OG LIGNENDE) som OPPSTÅR som følge AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE evne til Å BRUKE TJENESTEN, ELLER for ENHVER INFORMASJON, ELLER TRANSAKSJONER som LEVERES PÅ TJENESTEN, ELLER lastes NED FRA SERVICE, ELLER EVENTUELL FORSINKELSE AV SLIKE OPPLYSNINGER ELLER TJENESTE. SELV OM HomeOfficeDecoration ELLER DETS AUTORISERTE REPRESENTANTER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER (II) EVENTUELLE KRAV KNYTTET TIL FEIL, UTELATELSER ELLER ANDRE typer UNØYAKTIGHETER I TJENESTEN OG/ELLER MATERIALET ELLER INFORMASJONEN som lastes NED VIA TJENESTEN. FORDI NOEN LAND IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG AT OVENFORNEVNTE BEGRENSNINGER IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE STATER, HomeOfficeDecoration ANSVAR ER BEGRENSET i DEN STØRSTE UTSTREKNING det er TILLATT VED LOV. HomeOfficeDecoration gir ingen garantier overhodet om andre nettsteder som du kan få tilgang til gjennom dette eller noe som kan lenke til dette Nettstedet. Når du åpner en ikke – HomeOfficeDecoration nettsted, kan du forstå at det er uavhengig av HomeOfficeDecoration, og at HomeOfficeDecoration har ingen kontroll over innholdet på dette nettstedet. I tillegg vil en kobling til en HomeOfficeDecoration nettsted betyr ikke at HomeOfficeDecoration gir sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for innholdet eller bruken av slike nettsteder. 3. Erstatning. Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs HomeOfficeDecoration, dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til Tjenesten fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatutgifter, som følge av brudd på denne Avtalen (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person få tilgang til Tjenesten. 4. Tredjeparts Rettigheter. Bestemmelsene i avsnitt 2 (Bruk av Tjenesten), og 3 (Skadesløsholdelse) er til fordel for HomeOfficeDecoration og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til Tjenesten. Hver av disse enkeltpersonene eller juridiske personer skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne. 5.Sikt-TZP – Avslutning. Denne Avtalen kan sies opp av begge parter uten varsel til enhver tid, for enhver grunn. Bestemmelsene i avsnitt 1 (Opphavsrett, Lisenser og Ideen Bidrag), 2 (Bruk av Tjenesten), 3 (Skadesløsholdelse), 4 (Tredjeparts Rettigheter) og 6 (Diverse) skal overlever ethvert opphør av denne Avtalen. 6.Diverse. Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i De Forente Stater som gjelder for avtaler som er gjort og skal utføres i De Forente Stater. Du samtykker i at eventuelle rettssaker mellom HomeOfficeDecoration og du for alle hensikt om denne Avtalen eller partenes forpliktelser etter avtalen utelukkende skal føres i en føderal eller delstatlig domstol i en kompetent jurisdiksjon som sitter i De Forente Stater . Ethvert søksmål eller krav du måtte ha med hensyn til Service, må reises innen ett (1) år etter at kravet eller rettskravet oppstår, eller at et slikt krav eller søksmål som er sperret. HomeOfficeDecoration er feil å insistere på eller håndheve strenge på noen som helst bestemmelse i denne Avtalen skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noen bestemmelser eller høyre. Verken løpet av atferd mellom partene eller bransjepraksis skal handle for å endre enhver bestemmelse i denne Avtalen. HomeOfficeDecoration kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne Avtalen til en tredjepart når som helst uten varsel til deg. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. MERKNAD OM OPPHAVSRETT.© 1999-2016 Forberedt for: HomeOfficeDecoration, Alle rettigheter reservert.

[contact-form-7 id=”21874″ title=”Kontakt Oss”]